Tự động đăng nhập vào Windows 10

Làm thế nào để tắt màn hình đăng nhập khi khởi động vào Windows 10? Cũng có khi bạn muốn bật đăng nhập tự động để tiết kiệm thời gian nhập mật khẩu mỗi khi bật máy tính.

Peter

Autologon là một tiện ích nhỏ, di động được phát triển bởi SysInternals giúp công việc thiết lập đăng nhập tự động của Windows trở nên đơn giản hơn. Sau khi bạn đã tải xuống, hãy giải nén nó và chạy tệp thực thi.

Tải xuống: Autologon

unzipped-autologon

Lần đầu tiên bạn chạy nó, bạn phải chấp nhận các điều khoản cấp phép. Theo mặc định, Autologon tự động điền tên miền và tên người dùng của tài khoản hiện đang đăng nhập, với một tùy chọn để thay đổi chúng nếu được yêu cầu. Nếu bạn muốn tự động đăng nhập vào tài khoản Microsoft, bạn cần nhập tên của tài khoản cục bộ được liên kết.

autologon

Tắt Đăng nhập Tự động:

Nếu bạn muốn tắt đăng nhập tự động cho một tài khoản cụ thể, chỉ cần nhập tên tài khoản của bạn và nhấp vào Disable và bạn đã hoàn tất!

Bật Đăng nhập Tự động:

Nếu bạn muốn bật đăng nhập tự động, hãy nhập tên tài khoản và mật khẩu của bạn. Nhấp vào Enable. Cuối cùng khởi động lại máy tính của bạn và Windows 10 sẽ khởi động thẳng vào tài khoản người dùng mong muốn của bạn mà không cần yêu cầu mật khẩu.